Hospital :

Gaba Hospital, Yamunanagar, Jagadhri Workshop, Haryana (India)

Phone :

+91-9306752918, 9306752900

HelpLine No. :

01732-222194

Mail :

gabahospital@rediff.com, gabahospital@gmail.com